akcesoria
 • Oferta PCS

  Sterowniki basenowe PCS są pierwszymi urządzeniami produkowanymi w Polsce pozwalającymi na automatyczną i kompleksową obsługę obiektów basenowych

  Innowacyjnym rozwiązaniem jest możliwość kontroli parametrów chemicznych wody i sterowania pracą urządzeń poprzez sieć internetową

 • Elastycznośc oferowanej funkcjonalości

  Urządzenie basenowe PCS składa się z dwóch elementów: aplikacji zarządzającej oraz części wykonawczej

  Wszelkie dodatkowe zmiany funkcjonalności całego systemu dokonywane są na poziomie programu sterującego. Pozwala to na łatwą modyfikację polegającą jedynie na dodaniu kodu programu, bez ingerencji w część. Jednocześnie zakres zmian – ze względu na wybraną, zaawansowaną platformę programistyczną – jest teoretycznie nieograniczony.

 • Nowatorskie rozwiązania graficzne interfejsu użytkownika

  Internetowe sterowniki basenowe zaprojektowane zostały w nowoczesnym stylu z dotykowym, wbudowanym wyświetlaczem LCD.

  Dzięki specjalnie w tym celu przygotowanej aplikacji graficznej użytkownik będzie w stanie w przyjemny, elegancki i co najważniejsze intuicyjny sposób kontrolować skomplikowane procesy zachodzące w całej instalacji basenowej.

 • Zdalne monitorowanie urządenia i raportowanie

  Urządzenie pozwala na zdalną kontrolę parametrów pracy systemu instalacji basenowej w czasie rzeczywistym

  Wszelkie ewentualne zmiany oprogramowania i aktualizacje urządzenia mogą zostać przepro wadzone poprzez sieć Internet.

  Dodatkowo, przygotowane oprogramowanie pozwala na analizę zgromadzonych danych, przygotowanie zalecanej konfiguracji parametrów dobranych do specyfiki obsługiwanego basenu a także na periodyczne przesyłanie raportów o pracy urządzeń.

 • Pełna automatyzacja obsługi wszystkich urządzeń technologicznych w instalacji basenowej

  Kontroler basenowy zapewnia obsługę wszystkich standardowych urządzeń instalacji basenowej

  Dodatkowo, ze względu na modularną budowę, każdy dodatkowy, nietypowy element instalacji może zostać podłączony do kontrolera i obsłużony dzięki możliwości szybkiej zmiany oprogramowania.

Podstawowe możliwości internetowych sterowników basenowych PCS:

 • KONTROLA I DOZOWANIE
 • KONTROLA REDOX I DOZOWANIE CHLORU
 • KONTROLA FCL I DOZOWANIE CHLORU
 • KONTROLA I STROWANIE TEMPERATURĄ
 • KONTROLA PRZEPŁYWU PRZEZ CELKĘ POMIAROWĄ
 • KONTROLA POZIOMU ŚRODKÓW CHEMICZNYCH W BANIAKACH
 • ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY POMPY FILTRACYJNEJ
 • INTERNETOWE POŁĄCZENIE ZA POMOCĄ STAŁEGO ŁĄCZA
 • AUTOMATYCZNE ZAPISYWANIE HISTORII DANYCH
 • GRAFICZNA WIZUALIZACJA WYNIKÓW POMIAROWYCH

Dodatkowe informacje:

 • KONTROLA POZIMU WODY Z SONDAMI POZIOMU I ZAWOREM NAPEŁNIANIA
 • BEZPRZEWODOWE POŁĄCZENIE INTERNETOWE
stopka